Zapowiedź wielomilionowych inwestycji w Sieradzu: bulwary, rewitalizacja parku i rozbudowa amfiteatru

Podczas piątkowego spotkania z przedstawicielami mediów, Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, ujawnił plany na wydanie niemal 60 milionów złotych na nowe inwestycje miejskie. Te mają obejmować budowę bulwarów przy rzece Warta, odnowienie parku Staromiejskiego oraz powiększenie amfiteatru. Prezydent zapewnia, że większość tych funduszy, około 50 milionów złotych, zostanie pozyskana z Funduszy Europejskich za pośrednictwem budżetu Województwa Łódzkiego. Dodatkowe 10 milionów złotych powinno pochodzić z kasy miasta. Osiewała podkreślił, że te kwoty są już zarezerwowane na te właśnie cele.

Sieradz przyjął po długich i intensywnych pracach swoją nową strategię rozwoju na najbliższe dziesięciolecie. Prace nad strategią trwały kilkanaście miesięcy i zostały ukończone we wrześniu 2021 roku. Dokument ten przedstawia spójny plan działań skupiających się na różnych aspektach życia miasta: gospodarczych, społecznych i przestrzennych na lata 2020-2030.

Proces tworzenia strategii był otwarty dla mieszkańców Sieradza, którzy mieli możliwość aktywnego udziału w jego kształtowaniu. To właśnie oni zdecydowanie wskazali, że najchętniej spędzają swój wolny czas na terenach nadrzecznych przy Warcie, co potwierdziło aż 76% respondentów.

„Zaplanowane inwestycje są bezpośrednio powiązane z naszą Strategią Rozwoju Miasta na lata 2020-2030. Ich realizacja powinna nastąpić w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat. W międzyczasie zapraszam do wyrażania swoich opinii na temat naszych propozycji” – mówi Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza.

Planowane działania, jak budowa bulwarów nad Wartą, rewitalizacja parku Staromiejskiego i rozbudowa amfiteatru, odpowiadają na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli jeszcze efektywniej korzystać ze swojego ulubionego miejsca relaksu.