Finalny tydzień głosowania na inicjatywy w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Zbliżamy się do końca okresu, w którym mieszkańcy mają możliwość wyrazić swoje poparcie dla różnych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. W ramach tej inicjatywy pod nazwą „Łódzkie na plus”, przewidziane na rok 2025, dostępna jest pula środków o wartości 8 milionów złotych do podziału między różne projekty.

Ostatnia szansa na oddanie głosu na wybrane inicjatywy upływa w piątek, 28 czerwca. To właśnie wtedy zakończy się ten niezwykle ważny dla lokalnej społeczności proces decyzyjny, dający mieszkańcom bezpośredni wpływ na to, jak zostaną rozdysponowane środki z budżetu województwa.