Przebudowa ulicy Uniejowskiej w Sieradzu uzyskała wsparcie z funduszy unijnych

Informacje przekazane przez władze samorządowe województwa łódzkiego mówią o tym, że trwająca od ubiegłego roku modernizacja ulicy Uniejowskiej w Sieradzu będzie wspierana przez fundusze unijne. Stanowi to jeden z pierwszych przykładów projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Mimo napotkanych podczas realizacji inwestycji trudności, nie doszło do opóźnienia terminu zakończenia prac.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozpoczął w ubiegłym roku prace nad przebudową około 1,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 479, znajdującego się na terenie miasta Sieradz. Jest to drugi etap modernizacji ul. Uniejowskiej, będącej punktem startowym regionalnej trasy prowadzącej do Poddębic. Teraz zostało ogłoszone, że inwestycja ta zostanie wsparta znaczną dotacją unijną, która pokryje około 92% kosztów całego przedsięwzięcia.

Jak informuje Wydział Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, inwestycja ta ma bardzo duży zakres. Obejmuje ona nie tylko przebudowę samej ulicy Uniejowskiej od wiaduktu kolejowego do DK-83, ale również roboty związane z rozbudową skrzyżowań, ulicy Składowej oraz dwóch innych dróg gminnych, budową chodników i ścieżki rowerowej, stworzeniem zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, a także remontem wodociągu i sieci energetycznej. Zaplanowana jest także instalacja nowych lamp oświetleniowych oraz prace nad systemem kanalizacji sanitarnej.

Samorząd podkreśla, że inwestycja ta ma wielkie znaczenie nie tylko dla układu komunikacyjnego Sieradza, ale również dla całego regionu. Droga wojewódzka 479 jest bowiem często wykorzystywana jako trasa dojazdowa do drogi ekspresowej S8. To był jednym z powodów, dla których Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował się na wsparcie tej inwestycji za pomocą programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Kwota dotacji wyniesie ponad 21 milionów złotych przy całkowitych wydatkach przekraczających 23 miliony złotych.