Przygotowania do nadchodzących wyborów samorządowych 7 kwietnia: rola samorządu i społeczności lokalnej

W niedługim czasie, dokładnie 7 kwietnia, rozpoczną się wybory samorządowe. W ukształtowaniu codziennego życia społeczności lokalnych kluczową funkcję spełnia samorząd. Jednakże, aby osiągać zamierzone cele i odnosić sukcesy, konieczne jest, aby działania samorządu przypominały pracy dobrze zorganizowanej ekipy, opartej na solidarności i współdziałaniu.

Tak samo niezależnie od pochodzenia czy sytuacji osobistej jednostek, podstawą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego są wartości jak współpraca i poczucie wspólnoty. Działania te są skierowane na zmniejszanie nierówności społecznych i wspieranie tych, którzy potrzebują wsparcia. Mariusz Bądzior, kandydat na członka Rady Powiatu Sieradzkiego (Nr 1 w okręgu Miasta Sieradz na liście nr 3), podkreśla znaczenie takich działań. Przypomniał o jednym z najważniejszych projektów, które realizował – adaptacji budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu do wymogów przeciwpożarowych oraz zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych.

– W trakcie ostatniej kadencji zrealizowałem wiele inwestycji, w tym modernizację 130 km dróg, blisko 60 projektów w placówkach edukacyjnych oraz wsparcie dla instytucji opieki społecznej – mówi Bądzior. Dodaje również, że solidarność i współpraca muszą liczyć także na zaangażowaniu społeczności lokalnej. Aktywne uczestnictwo mieszkańców w procesach decyzyjnych oraz możliwość wyrażania przez nich swoich potrzeb i oczekiwań wobec samorządu na każdym szczeblu są nieodzownym elementem skutecznego zarządzania.