Gmina Sieradz planuje rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

Na terenie gminy Sieradz szykują się znaczące zmiany dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przewiduje się, że w przeciągu najbliższych dwóch lat, sieć ta zostanie powiększona o ponad 3,5 kilometra. Taka rozbudowa jest niezbędna ze względu na stały wzrost liczby mieszkańców na tym obszarze. Każdy nowo wybudowany dom wymaga bowiem dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej.

Kluczowe inwestycje zaplanowano w trzech lokalizacjach. Pierwsza to Męcka Wola, gdzie infrastruktura zostanie wybudowana na nowym osiedlu znajdującym się za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne plany dotyczą miejscowości Kłocko Mokre, która również cieszy się popularnością wśród osób budujących jednorodzinne domy. Trzecia część inwestycji ma miejsce na nowym osiedlu mieszkaniowym Wiechucice – Wiechutki.

Część środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć gmina Sieradz już zdołała pozyskać, jednak są one nadal niewystarczające. Dlatego gmina będzie dążyła do zdobycia kolejnych funduszy na ten cel.