Rozszerzenie sieci minicentrów nauki SOWA w regionie łódzkim: Sieradz, Wieluń i Uniejów na liście

W ramach inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki, mającej na celu promowanie nauki w mniejszych ośrodkach miejskich, projektowane są nowe minicentra nauki SOWA w Sieradzu, Wieluniu i Uniejowie. Koncept tych placówek opiera się na znanym Centrum Nauki Kopernik. Proces rekrutacji do programu został dodatkowo poszerzony, co zaowocowało zwiększeniem liczby potencjalnych lokalizacji z 32 już działających w całej Polsce do 48.

Planowane strefy edukacyjne są skierowane do miast o populacji nieprzekraczającej 350 tysięcy mieszkańców. W Sieradzu powstanie lokalna placówka naukowa pod patronatem Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

„To będzie nasza mała wersja Centrum Nauki Kopernik, która zostanie zlokalizowana w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Jagiellońskiej. Cała infrastruktura będzie finansowana przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Edukacji” – wyjaśnia Łukasz Goldman, dyrektor CREWŁ.