Uwaga rowerzyści! Zmiana przepisów i możliwość otrzymania mandatu za brak uprawnień do kierowania rowerem

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać na koniec sezonu rowerowego, Straż Miejska w Zduńskiej Woli ma prawo do nakładania kary na rowerzystów jeżdżących bez odpowiednich uprawnień. Przypomnienie o tych zmianach jest ważne zwłaszcza teraz, gdy mimo zmniejszającej się liczby jednośladów na drogach, niektórzy nadal korzystają z nich jako środka transportu przez cały rok lub aż do momentu, gdy warunki pogodowe, takie jak intensywne opady śniegu, całkowicie uniemożliwiają poruszanie się po drogach i ścieżkach rowerowych.

Wprowadzone w październiku modyfikacje prawne umożliwiają strażnikom miejskim wymierzanie kar za jazdę pojazdem niemechanicznym bez posiadania wymaganych uprawnień. Dodatkowo, kary mogą być nakładane także za poruszanie się rowerem po przejściach dla pieszych i chodnikach.

Komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli, Zbigniew Szulada, podkreślił znaczenie nowych przepisów dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zwrócił uwagę, że mimo iż umiejętność jazdy na rowerze wśród najmłodszych jest na wysokim poziomie, to jednak znajomość przepisów często nie jest adekwatna do ich umiejętności. Szulada zaznaczył, że obowiązek posiadania uprawnień będzie skrupulatnie egzekwowany nie tylko przez Straż Miejską, ale również przez policję.

W nowych przepisach przewidziano jedno wyjątkowe odstępstwo od zakazu jazdy po chodniku. Dotyczy ono rodziców poruszających się na rowerze w towarzystwie dziecka w wieku poniżej 10 lat.