Jak poradzić sobie z najpopularniejszym rodzajem PIT-u?

PIT jest skrótem angielskich słów Personal Income Tax. W języku polskim PIT-em nazywa się podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT może dotyczyć przychodów najróżniejszego rodzaju: od emerytur czy zasiłków, przez umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło aż po jednoosobową działalność gospodarczą czy działalność literacką, naukową czy artystyczną. Obliczać podatek można na różne sposoby, zarówno ze współmałżonkiem, jak i jako osoba samotna. W polskim systemie podatkowym istnieje wiele różnych rodzajów formularzy PIT. Najpopularniejszym z nich jest ten, oznaczany numerem 37.

  1. Czym jest PIT 37?
  2. W jaki sposób należy rozliczyć ten rodzaj PIT?
  3. Jakie są kary za niezłożenie PIT 37 w terminie?

Zastanówmy się zatem, czym jest tego rodzaju PIT.

Czym jest PIT 37?

PIT 37 to rodzaj deklaracji podatkowej, która dotyczy niemalże każdego, kto pracuje i otrzymuje dochód netto. Celem złożenia PIT-u 37 jest informacja na temat osiągniętego w minionym roku zarobku. Rozliczenie PIT 37 składa się w odpowiednim urzędzie do 30 kwietnia po roku, którego dotyczy. Deklaracji tej nie muszą składać osoby, których wszystkie przychody są zwolnienie z podatku oraz te, których przychody opodatkowane są inaczej niż według skali podatkowej. Kto zatem ma obowiązek złożyć rozliczenie PIT 37? Wyłącznie te osoby, które swój przychód uzyskały wyłącznie za pośrednictwem płatnika oraz był on opodatkowany według skali podatkowej.

W jaki sposób należy rozliczyć ten rodzaj PIT?

Aby rozliczyć PIT 37 należy w pierwszej kolejności wydrukować odpowiedni formularz. Znaleźć go można na stronie Ministerstwa Finansów. Następnie, po wydrukowaniu należy ręcznie wypełnić formularz, dbając, aby wszystkie wpisane informacje były zgodne z prawdą oraz czytelne. Ważne jest aby złożyć odręczny podpis, chociaż ostatnimi czasy akceptowane są także podpisy elektroniczne. Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego formularza w odpowiednim urzędzie skarbowym. Można to zrobić na dwa sposoby: pierwszym jest osobiste udanie się do urzędu i złożenie dokumentów. Drugim sposobem jest wysłanie formularza listem poleconym. Należy jednak pamiętać, że ta metoda jest mniej pewna, z tego powodu warto zadbać o potwierdzenie doręczenia, aby mieć pewność, że list dotarł na czas. Ponadto należy wysłać go wystarczająco wcześnie. Istnieje także druga droga rozliczenia podatku PIT 37 – można skorzystać z usługi e-pity. Pozwala ona na rozliczenie nie tylko PIT-u 37, ale także PIT-ów 38, 28 i 36 przez Internet. Jest to rozwiązanie wygodne, bezpieczne i pozwalające oszczędzić dużą ilość czasu. Ponadto warto zaznaczyć, że usługa ta jest całkowicie darmowa. W Internecie znaleźć można dokładne instrukcje, w jaki sposób skorzystać z e-pitów i rozliczyć swój podatek. Podczas rozliczania warto zwrócić także uwagę na ulgi w PIT 37. Rodzajów ulg jest kilka, między innymi na dzieci ( to tzw. ulga prorodzinna ), na samochód, na leki, na krew i wiele innych. Ze szczegółowymi informacjami, między innymi na kwoty ulg oraz uwagi ich dotyczące warto zapoznać się podczas wypisywania formularza PIT 37.

Jakie są kary za niezłożenie PIT 37 w terminie?

Niezłożenie formularza PIT 37 może skutkować nałożeniem sankcji. Kara może wynosić do 720 stawek dziennych. Może zostać także nałożona kara pozbawienia wolności. Niezłożenie PIT-u na czas uważane być może zarówno za wykroczenie, jak i przestępstwo skarbowe. W przypadku spóźnienia, w celu uniknięcia kary można złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego oraz uiścić zaległość. Nie będzie to jednak skuteczne w przypadku wcześniejszego otrzymania wezwania.