Czas na dalszą modernizację boiska

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja trzeciego boiska. Niemniej jednak możemy mówić tylko o jednym z etapów modernizacji. Być może niektórzy zadawali sobie pytanie, co dalej? Tego typu pytanie jest jak najbardziej zrozumiałe i co najważniejsze, już niedługo powinniśmy doczekać się odpowiedzi.

Pozyskane dofinansowanie

Chodzi o dofinansowanie pozyskane przez sieradzki magistrat. Wiadomo też, że udało się uzyskać 60 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z programu poświęconego rozwojowi infrastruktury sportowej.

Przechodząc już do przebiegu prac, zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku – doszło do powstania rozdzielni oraz ogrodzenia wraz z bramą i furtkami. Teraz czeka usunięcie murawy, zajęcie się geowłókniną, wyprofilowanie spadków boiska, ułożenie rur drenarskich i stworzenie właściwych warstw konstrukcji. Po tym wszystkim nie pozostanie nic innego jak zasianie nowej trawy i wykonanie systemu zraszania. Ponadto prace zakładają pojawienie się profesjonalnych bramek i piłkochwytów.

Ważne jest też, że prace uwzględniają trzeci etap modernizacji – trzeci etap to prace związane z pojawieniem się oświetlenia.