Majowe rondo zostało otwarte!

Bardzo dobra wiadomość dla kierowców – wczoraj otwarto tzw. majowe rondo. Otwarcie tego ronda jest równoznaczne z końcem objazdów i korków.

Zgoda specjalnej komisji

Dla niezorientowanych – udostępnienie nowego ronda oznacza, że specjalna komisja zatwierdziła organizację ruchu. Niemniej jednak wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrożność ma związek, z tym że udostępnienie ronda nie oznacza końca prac. Krótko mówiąc, w obrębie ronda mają trwać prace wykończeniowe. Można również dodać, że trzeba także usunąć tymczasowy by-pass.

Rozpoczęcie budowy miało miejsce w październiku ubiegłego roku. Stosunkowo dawno, bo inwestycja się przedłużyła. Przedłużenie inwestycji to efekt planów – plany nie zgadzały się z rzeczywistością. Oczywiście pewne znaczenie miała też zima – nie można powiedzieć, że nie dała się we znaki.

Jak możemy usłyszeć, koszt nowego ronda wyniósł blisko 4 mln zł. Za inwestycję odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, aczkolwiek wypada podkreślić, że pojawiło się wsparcie ze strony miasta. Naprawdę spore wsparcie, wszak przekazana kwota wyniosła 2,1 mln zł.