Pamiętajmy o umieszczeniu tabliczki

Oznaczenie nieruchomości tabliczką z numerem posesji to coś, co wydaje się oczywiste. Niemniej jednak nie dla wszystkich – gmina Sieradz przypomina, że umieszczenie tabliczki to obowiązek. Obowiązek, który wynika z przepisów prawnych.

Kto musi umieścić tabliczkę?

Jeżeli pojawia się jakaś wątpliwość, musisz wiedzieć, że wspomniana konieczność dotyczy przede wszystkim właścicieli. Wyjątek to władanie nieruchomością, które jest potwierdzone w ewidencji gruntów i budynków.

Warto również zaznaczyć, że z wieszaniem tabliczki wiążą się określone zasady. Najważniejsza informacja jest taka, że tabliczka powinna znajdować się na ścianie frontowej budynku. Musimy również pamiętać o tym, że w jednym przypadku jest inaczej – chodzi o budynek, który znajduje się w głębi ogrodzonej nieruchomości. W takim przypadku konieczne jest zadbanie o dwie tabliczki – druga tabliczka musi znaleźć się na ogrodzeniu.

Pamiętajmy także o tym, że właściwe oznaczenie nieruchomości to nic innego jak dbałość o lokalizację i bezpieczeństwo. Kiedy brakuje tabliczki porządkowej, znalezienie właściwego adresu może sprawiać kłopot.

Ważne jest też to, że brak tabliczki może skutkować naganą lub grzywną. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 250 zł.