Region łódzki planuje inwestycję w infrastrukturę pieszą o łącznej długości ponad 10 km

Zarząd Dróg Wojewódzkich w regionie łódzkim ma w planach realizację projektu, który przewiduje budowę oraz modernizację chodników wzdłuż dróg, które znajdują się pod jego administracją. Łączny zasięg planowanych prac na rzecz infrastruktury dla pieszych przewyższa 10 kilometrów. Prace, które są finansowane z rządowego programu, mają zostać ukończone do końca przyszłego roku.

Potwierdzając te informacje, Wydział Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapewnił, że poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych i osób korzystających z rowerów jest jednym z głównych celów tych nowych projektów drogowych. Samorząd województwa łódzkiego poinformował także o planach dotyczących tworzenia nowych chodników lub przebudowy już istniejących na terenie dwunastu miejscowości. Infrastruktura dla pieszych będzie rozbudowywana przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, przez które prowadzą drogi o kategorii wojewódzkiej. Jednakże, planowane prace obejmują również miasta takie jak Sieradz, Opoczno i Łask.

Planowane inwestycje nie ograniczą się tylko do budowy chodników. W ich ramach przewidziane jest również tworzenie nowych przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz peronów przystankowych. W przypadku Łasku, prace te mają zostać wykonane wzdłuż ulicy Objazdowej (nr drogi wojewódzkiej 482) oraz przy ulicy Mickiewicza (DW-481). Natomiast w Opocznie zamierza się zbudować chodnik wzdłuż ulicy Inowłodzkiej (DW-726).