Podjęcie kluczowych decyzji podczas drugiej sesji Rady Gminy Sieradz w kadencji 2024 – 2029

Dzień dzisiejszy w Urzędzie Gminy Sieradz upłynął na przeprowadzeniu drugiej sesji Rady Gminy Sieradz w bieżącej kadencji 2024 – 2029. W trakcie spotkania, radni podjęli decyzje dotyczące kilku istotnych kwestii, w tym tematu związanego z cmentarzem komunalnym.

Jarosław Kaźmierczak, pełniący funkcję wójta, podkreślił znaczenie jednej z uchwalonych decyzji dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłocko. Kluczowym aspektem tej uchwały jest planowane rozszerzenie Cmentarza Komunalnego, co wynika z rosnących potrzeb nekropolii. Przewiduje się, że powiększenie obejmie obszar w kierunku południowo-zachodniej obwodnicy Sieradza. Wójt dodał jednak, że gmina planuje przeprowadzić dodatkowe konsultacje na ten temat z magistratem, ze względu na fakt, iż cmentarz znajduje się na terenie gminy Sieradz, lecz również stanowi część miasta.

Drugim ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowego zobowiązania finansowego na instalację odnawialnych źródeł energii elektrycznej w budynkach administracyjnych gminy. Środki finansowe na ten cel mają pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Celem jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Sieradz, gmachu szkoły gminnej oraz szkołach w miejscowościach Chojne i Dąbrowa Wlk. Realizacja tych działań zaplanowana jest na bieżący rok, natomiast panele fotowoltaiczne mają pojawić się na pozostałych budynkach użyteczności publicznej należących do gminy w nadchodzących latach.