Głos włocławskiego biskupa podczas uroczystości w Bazylice Mniejszej w Sieradzu: wiara, zbawienie i spuścizna dla przyszłych pokoleń

Biskup Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej, sprawował mszę świętą we wtorek w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. Uroczystość ta miała podwójne znaczenie: pierwszą rocznicę konsekracji kościoła jako Sanktuarium św. Józefa Diecezji Włocławskiej oraz szóstą rocznicę nadania mu tytułu Bazyliki Mniejszej. Podczas tej wyjątkowej ceremonii obecni byli między innymi prezydent Sieradza Paweł Osiewała, wiceprezydent Rafał Matysiak, przewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Słupińska, a także przedstawiciele lokalnej społeczności, różne organizacje i instytucje reprezentujące region oraz mieszkańcy miasta Sieradza. Obecnie proboszczem i kustoszem tej historycznej świątyni jest ks. infułat Marian Bronikowski.

W czasie homilii, biskup włocławski podkreślił znaczenie tej świątyni dla ludzi z regionu i miasta. Zauważył, że historia Sieradza stała się integralną częścią historii Polski. W tym dniu, biskup wspomniał, diecezja włocławska zakończyła obchody swojego 900-lecia, których elementem było nawiedzenie wszystkich parafii przez ikonę jasnogórską.

Zastanawiał się również nad tym, co my, jako społeczeństwo, przekażemy przyszłym pokoleniom. Zwrócił uwagę na to, jak św. Józef przemawia do nas poprzez teksty liturgiczne, zachęcając nas do nieustannej troski o zbawienie świata. Biskup podkreślił, że chociaż wiele mówi się o potrzebie różnych reform w Kościele, wierni pragną prostego i pięknego wyrażania swojej wiary.

Napominał, że reformy są potrzebne, ale nie mają znaczenia bez pragnienia zbawienia świata i bliskości z Bogiem. Wyraził przekonanie, że potrzeba nam powrotu do osobistej modlitwy; inaczej wszystko inne stanie się sztuczne i nie przyniesie żadnej zmiany w życiu społeczeństwa. Wierzyć – to znaczy żyć w relacji z Bogiem i praktykować nauki religijne w życiu codziennym.

Biskup zakończył swoje kazanie przypominając, że znaki są dla ludzi wierzących, a nie dla tych, którzy mają uwierzyć. Podkreślił, że osoba o silnej wierze jest w stanie dostrzec Boże przesłanie w swoim życiu.