Rola wojewody w budowaniu łączności między rządem a samorządem

Dorota Ryl, pełniąca obowiązki wojewody łódzkiego, podkreśla wagę wzmocnienia relacji między rządem a samorządem. Wychodząc ze środowiska samorządowego, doskonale rozumie potrzebę tych połączeń. Dlatego też zainicjowała cykl spotkań. Pierwsze z nich odbyło się w powiecie piotrkowskim, kolejnym przystankiem jest powiat sieradzki, zaś na liście oczekują m.in. powiaty poddębicki i zgierski.

Zdaniem wojewody, jednym z priorytetów powinno być otwarcie urzędu wojewódzkiego dla każdego obywatela. Do tej pory urząd ten był często niedostępny, teraz jednak ma zostać całkowicie otwarty dla wszystkich potrzebujących. Kolejną kwestią poruszaną przez Dorotę Ryl jest sprawiedliwość przy podziale funduszy na inwestycje drogowe między różnymi gminami – idea ta zakłada, że wszystkie gminy powinny być traktowane równo.

Wojewoda podkreśla również konieczność częstych wyjazdów do terenu. Podczas rozmowy ze starostą sieradzkim dowiedziała się, że poprzedni wojewoda nie odwiedzał często tych terenów. Na spotkaniu z samorządowcami powiatu sieradzkiego wyrażono nadzieję na skuteczną współpracę z władzami województwa, zwłaszcza że nowa wojewoda pochodzi właśnie z tego miasta.

Dominik Drzazga, burmistrz Złoczewa, przyznał, że inicjatywa spotkania z samorządowcami jest bardzo pozytywna i daje nadzieję na dobrą współpracę między samorządem a władzami województwa. Oczekuje on również wsparcia dla swojego miasta i gminy.

Podczas dzisiejszej wizyty w Sieradzu, Dorota Ryl ogłosiła, że delegatura urzędu wojewódzkiego nie powróci do Sieradza. Natomiast możliwe jest powołanie lokalnego konserwatora zabytków.