Planowane wprowadzenie opłat za parkowanie w Sieradzu – zmiany na horyzoncie

W niewielkim mieście na Łódzkiem, Sieradzu, zarysowują się poważne zmiany dotyczące parkowania samochodów w centrum. Na mocy planu miejscowych władz, parkowanie na sieradzkiej starówce ma stać się płatne. Wstępne przygotowania do wprowadzenia takiego rozwiązania mają zacząć się w przyszłym roku.

Radiostacja Nasze Radio przekazała informacje od prezydenta miasta Sieradza, Pawła Osiewały, który ujawnił, że lokalna administracja nadal rozważa konkretną realizację tego pomysłu. Mimo to, jest przekonany, że płatne parkowanie na sieradzkich drogach jest nieuchronne.

– Plany dotyczą obecnie obszaru Rynku oraz dróg prowadzących do niego na starówce i części placu Wojewódzkiego położonego przy Urzędzie Miasta Sieradza – wyjaśnia prezydent. Osobiście popiera on wprowadzenie strefy płatnego parkowania, ale zwraca uwagę, że musi to być kompleksowe i dobrze przemyślane działanie. Podkreśla, że podobne strefy są już skutecznie stosowane w innych miastach i jest przekonany, że taka zmiana nie przyniesie dużych utrudnień mieszkańcom Sieradza.

Osiewała dodał, że nie zgadza się z zarzutami niektórych mieszkańców miasta, którzy twierdzą, że plac przed urzędem miasta jest wykorzystywany głównie przez pracowników urzędu do parkowania ich prywatnych pojazdów podczas godzin pracy. (źródło: http://www.nasze.fm)