Uroczyste złożenie przysięgi przez ponad 160 żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia

W sobotę odbyła się ważna ceremonia dla ponad 160 żołnierzy znajdujących się na etapie dobrowolnej służby zasadniczej – złożyli oni przysięgę wojskową w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Jest to jednostka o strategicznym znaczeniu, uznawana za najnowocześniejszą i największą formację łączności w Polsce, będąca częścią Garnizonu Warszawa.

Na czele tej jednostki stoi płk Wojciech Daniłowski. Jak podaje, żołnierze ci spędzili już w jej szeregach 27 dni. Celem dowódców było przemiana tych młodych ludzi z cywili w prawdziwych żołnierzy – proces ten nie był łatwy, a trudne warunki pogodowe dodatkowo utrudniały prace w terenie. Jak jednak przypomina pułkownik Daniłowski, ślubowanie wojskowe jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza i pozostaje zapamiętane na całe życie.

Przysięga ma silne konotacje patriotyczne, a zawarte w niej deklaracje lojalności wobec Rzeczypospolitej nabierają szczególnej mocy w obecnie trudnych czasach. Pułkownik Daniłowski podkreśla, jak ważna jest silna armia dla kraju i gratuluje młodym żołnierzom stania się jej elementem.

Wśród żołnierzy składających przysięgę na sztandar jednostki, wyróżniła się Wiktoria Ignaczak z Wielunia. Jej rodzice przybyli na uroczystość z Koszalina i nie ukrywali swojego wzruszenia, obserwując ten ważny moment w życiu córki.