Samorządowy zarządca dróg w Sieradzu rozwiązał problemy z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 479

Samorządowy właściciel dróg potwierdził, że rozwiązano kluczowe trudności, które pojawiły się w trakcie remontu drogi wojewódzkiej nr 479. Te komplikacje dotyczyły konfliktów z infrastrukturą podziemną.

Prace musiały zostać tam zawieszone krótko po ich rozpoczęciu. Rzeczywisty stan infrastruktury podziemnej nie pasował do planu budowlanego, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie kluczowych prac.

Nowy wodociąg nie stwarza problemów z drogą

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Łodzi obiecał wtedy, że podejmie działania w celu rozwiązania tych kłopotów i minimalizacji ich wpływu na ostateczny termin oddania trasy do użytku. Mirosław Kukliński, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi podczas ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Łódzkiego, poinformował jednak, że już zbudowano wodociąg, który był najpoważniejszą przeszkodą. Rozpoczęto również główne prace drogowe.

– Już wprowadziliśmy ruch wahadłowy – informował reprezentant zarządcy dróg. Równocześnie nadal usuwane są konflikty z infrastrukturą telekomunikacyjną i energetyczną. Zgodnie z prognozami ZDW, do końca 2023 roku powinno udać się wykonać prace o wartości od 3 milionów 700 tysięcy do 4 milionów złotych.