Magistrat w Sieradzu planuje inwestycje na łączną sumę 60 mln zł w 2024 roku

W tym roku Sieradzki Urząd Miejski przewidział na realizację różnorodnych inwestycji budżet wynoszący blisko 60 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone zarówno na dokończenie poprzednio zapoczątkowanych przedsięwzięć, jak i na wprowadzenie w życie zupełnie nowych projektów. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych inwestycji, które mają zostać wykonane w bieżącym roku.

Aktualnie trwają prace związane z realizacją zamówienia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek ten znajduje się przy świeżo utworzonej ulicy Sikorskiego. Koszt prac budowlanych wynosi 16.981.835,59 zł, a przewidywany termin ukończenia to sierpień 2024 roku.

Inna ważna inwestycja to rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury. Całkowity koszt prac wynosi 18.439.599,00 zł, a harmonogram prac zakłada ich zakończenie w lipcu 2024 roku.