Sieradzka Gmina Otwiera Nowe Drogi Po Przebudowie, Wsparte przez Program Polski Ład

W ostatnią sobotę, 17 lutego, ucieszyliśmy się z otwarcia dwóch odnowionych dróg na terenie gminy Sieradz. To efekt inwestycji realizowanej przez samorząd lokalny, który miał możliwość skorzystania z finansowego wsparcia rządu w ramach programu Polski Ład II.

Oficjalne przecięcie wstęgi miało miejsce na pierwszej z dróg, biegnącej od Dębiny do Stoczek. W ramach inwestycji odnowiono tam drogowe pasy, położono warstwę wzmacniającą i wyrównującą, a także ścieralną powierzchnię jezdni o grubości 5 cm, wykonaną z betonu asfaltowego. Teraz, droga ta ma szerokość między 3,5 a 4,5 m i długość 1,5 km. Całość przedsięwzięcia kosztowała ponad 900 tys. zł. Co ważne, zostało ono sfinansowane dzięki wsparciu z Polskiego Ładu.

Jak podkreślał Jarosław Kaźmierczak, wójt gminy Sieradz, modernizacja tej drogi była konieczna już od dłuższego czasu. Mieszkańcy sołectwa od lat domagali się jej przebudowy. Teraz, zamiast szutrowej nawierzchni, mają do dyspozycji bitumiczny odcinek o długości 1,5 km. Jest to nie tylko komfortowe i bezpieczne rozwiązanie dla dorosłych dojeżdżających do pracy i dzieci idących do szkoły, ale także ważny element infrastruktury drogowej łączący z drogą wojewódzką Sieradz – Burzenin. Dodatkowo stanowi atrakcję turystyczną dla rowerzystów oraz umożliwia łatwy dostęp do lasu dla grzybiarzy.

Drugą z nowych dróg gminy Sieradz jest wewnętrzny odcinek drogi w Sokołowie o długości nieco ponad 0,4 km. Dariusz Knop, sołtys Sokołowa, wyraził swoją radość z realizacji tego projektu. Przebudowa tej drogi była długo oczekiwana przez lokalną społeczność, która teraz może cieszyć się lepszym dostępem do swoich posesji. Ponadto, po każdej zimie nie będzie już konieczności równiarkowania drogi i sypywania kruszywa. Sołtys Knop podkreślił również, że w planach gminy jest kolejna podobna inwestycja dotycząca półkilometrowego odcinka prowadzącego do miejscowości Niebiosy.