Instalacja fotowoltaiki na dachach sieradzkich placówek oświatowych

Prace związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na budynkach szkolnych w Sieradzu zostały niedawno ukończone. Osiągnięto sumaryczną moc prawie 200 kWp dzięki tym panelom. Zastosowanie tej odnawialnej technologii energetycznej objęło Szkoły Podstawowe nr 1, 4, 6 i 9, gdzie zamontowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 194,85 kWp. Ponadto, zainstalowano system monitoringu tych instalacji poprzez sieć LAN/WI-FI, a także przeprowadzono częściową modernizację i dostosowanie istniejących instalacji przeciwpiorunowych do nowych warunków, aby mogły efektywnie chronić zarówno budynki jak i nowe instalacje fotowoltaiczne.

Cena realizacji tego projektu wyniosła 905.242,64 zł, a za jego wykonanie odpowiadała firma SolarSpot.

Warto dodać, że miasto Sieradz kontynuuje swoje zaangażowanie w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie trwa montaż paneli solarnych o mocy 49,68 kWp na dachu Urzędu Miasta. Jak zaznacza prezydent Sieradza, Paweł Osiewała, głównym celem tych i wcześniejszych inwestycji jest redukcja kosztów utrzymania budynków publicznych w Sieradzu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowity koszt obu wspomnianych przedsięwzięć wynosi prawie 1,3 mln zł. Z tej kwoty, 964,8 tys. zł pochodziło z dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, co miasto Sieradz zdołało pozyskać na ten cel.