Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaca flotę JRG Sieradz

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) w Sieradzu dokonała istotnego zakupu, zwiększając swoje możliwości operacyjne. Poszerzyli swoją flotę o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Na koniec roku, strażacy z Sieradza mieli powody do radości, kiedy do ich dyspozycji trafił nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd ten został wyprodukowany przez firmę Moto-Truck i oparty jest na trzyosiowym podwoziu Renault K440.

Samochód jest wyposażony w zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy o pojemnościach wynoszących odpowiednio 9000 litrów i 1000 litrów. Dysponuje również autopompą o wydajności 6000 litrów na minutę, działkiem wodno-pianowym oraz linią szybkiego natarcia. Dodatkowo, posiada maszt oświetleniowy oraz niezbędny sprzęt do realizacji zadań ratowniczych.

Wartość nowej jednostki transportowej wyniosła 1,4 miliona złotych.

Jednak to jeszcze nie koniec inwestycji JRG Sieradz. Oprócz nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jednostka nabyła również nowego średniego samochodu MAN-a. Zakup ten został dokonany w ramach projektu DROGI-V. W planach na bieżący rok jest również zakup nowej cysterny.