Przełomowy projekt ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu

W mieście Sieradz, jest realizowany projekt budowy nowoczesnej ciepłowni opartej na geotermii i biomasie o mocy wynoszącej 22 megawaty. Ta inwestycja zapewni mieszkańcom miasta niezawodną dostawę ciepła, co w konsekwencji przyczyni się do zredukowania korzystania z kotłów węglowych. Dzięki tej technologii, roczne emisje CO2 zostaną zredukowane o około 40 tysięcy ton.

Witold Stefaniak, reprezentujący Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu, podkreśla główną motywację stojącą za tym projektem. Jest nią pragnienie stworzenia dla mieszkańców Sieradza środowiska czystego i ekologicznego, a także ograniczenia wpływu zmian na rynkach paliw na koszty produkcji energii cieplnej w mieście.

Za sprawą tego przedsięwzięcia, możliwe będzie obniżenie konsumpcji węgla nawet o 80 procent poprzez przejście na odnawialne źródła energii. Inwestycja ta stanowi jedną z najbardziej nowatorskich instalacji hybrydowych w Polsce, które wykorzystują wody geotermalne, biomasę, kotły biogazowe oraz wydajną kogenerację gazową. Ta ostatnia umożliwia jednoczesne wytwarzanie zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej.