Odnowa przestrzeni publicznej w Sieradzu: rewitalizacja ulic i parków

Zakładane prace remontowe obejmą obszar wokół ulic Daszyńskiego, Andersa, Bohaterów Września, Strzelców Kaniowskich, Braterstwa Broni i Paderewskiego. Przebudowa dotyczyć będzie nie tylko dróg, ale także chodników i miejsc parkingowych. Ponadto, skwer położony w pobliżu pomnika ku czci Strzelców Kaniowskich zostanie poddany rewitalizacji.

Inwestycja ta będzie realizowana według zasady „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że obejmuje ona nie tylko samo wykonanie prac budowlanych, ale też przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej, a po zakończeniu – sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie koniecznych zezwoleń na użytkowanie obiektów. W rejonie ulic Paderewskiego oraz Daszyńskiego planowane są liczne działania remontowe, takie jak wymiana części konstrukcji drogi na ulicy Paderewskiego, remonty chodników i traktów dojściowych do budynków, budowa miejsca parkingowego oraz regulacja studzienek kanalizacyjnych. Przewiduje się również wymianę krawężników oraz słupów oświetleniowych.

Podobne prace będą realizowane w okolicach ulic Andersa, Bohaterów Września, Strzelców Kaniowskich i Braterstwa Broni. Tamtejsze chodniki i ścieżki dojściowe do budynków zostaną odnowione, a na terenie bloków przy ulicach Andersa 4 oraz 4a i Alei Grunwaldzkiej 23a zaplanowano budowę dodatkowych miejsc parkingowych – informuje Paweł Osiewała, prezydent miasta Sieradza.

Teren wokół ulic Bohaterów Września, Strzelców Kaniowskich i Braterstwa Broni również przejdzie gruntowną metamorfozę. Na szczególną uwagę zasługuje planowana budowa parkingu przy bloku znajdującym się pod adresem Braterstwo Broni 15.

Przestrzeń wokół ulicy Andersa zostanie wzbogacona o tzw. park kieszonkowy na skwerze. Zostanie on wyposażony w nowe ścieżki oraz utwardzone powierzchnie, a także obszary zielone z nowo posadzonymi drzewami. Nie zabraknie także elementów małej architektury oraz podświetlenia dla istniejącego tam pomnika. Planowane są również dodatkowe miejsca parkingowe. – Chciałbym podkreślić, że mimo tych zmian skwer nadal pozostanie zieloną przestrzenią do odpoczynku dla mieszkańców okolicznych bloków – zapewnia prezydent miasta.