Główne punkty czerwcowej sesji Rady Gminy Sieradz: uchwała dotycząca przystąpienia do tworzenia planu ogólnego gminy

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Sieradz, która odbyła się w czerwcu, jednym z głównych punktów było podjęcie uchwały o przygotowaniu planu ogólnego dla gminy Sieradz. Zgodnie z przepisami prawa, każdy samorząd jest zobligowany do posiadania takiego planu do końca nadchodzącego roku.

Plan ogólny gminy to innowacyjny dokument w zakresie planowania przestrzennego, który został wprowadzony przez Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 2023 roku. „Ten dokument pozwoli nam uporządkować wiele spraw w naszej gminie, w tym przede wszystkim kwestię budownictwa mieszkaniowego. Na przykład, obecnie niektóre osoby decydują się na budowę domu w odległych miejscach, takich jak lasy, ceniąc ciszę i spokój. Jednak potem zgłaszają się do gminy z prośbą o budowę drogi do ich nieruchomości lub doprowadzenie wodociągów i prądu. Niestety, takie sytuacje generują znaczne koszty dla gminy, które powinny być unikane. Plan ogólny gminy rozwiąże ten problem poprzez wyznaczenie miejsc odpowiednich do osiedlania się” – wyjaśnia Jarosław Kaźmierczak, Wójt Gminy Sieradz.

Rada Gminy podejmuje decyzję o przygotowaniu planu ogólnego z inicjatywy własnej, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub w wyniku zgłoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Taki dokument pomoże również uporządkować kwestię ziemi rolnej i inne sprawy na terenie gminy.