Inwestycja w modernizację ul. Reymonta w Sieradzu: ostatni etap budowy w planach Powiatu Sieradzkiego

Pomimo, że inwestycja jest jeszcze niewykończona, Powiat Sieradzki jest w trakcie przygotowań do realizacji końcowego segmentu przebudowy ulicy Reymonta w mieście Sieradz. Obecnie znajdujemy się w fazie oceny wniosku o pomoc finansową, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

W ramach tej inwestycji mamy nadzieję także na współpracę finansową z miastem Sieradz oraz gminami Sieradz i Wróblew. Staramy się, aby taki był rzeczywiście rozkład wsparcia finansowego dla tego projektu – dodaje dyrektor Piątek.

Rewitalizacja ulicy Reymonta ma obejmować nie tylko obszar granic administracyjnych miasta. Planowane są również prace na odcinku prowadzącym aż do zbiornika Smardzew i Charłupi Wielkiej, które leżą na terenie gminy Wróblew. Stąd też plany współfinansowania przedsięwzięcia przez wyżej wspomniane jednostki samorządu terytorialnego.

Przebudowana droga ma służyć ruchowi lokalnemu, ale także turystyce i rekreacji. W ramach projektu przewidziane jest nie tylko ulepszenie jezdni, ale także umieszczenie ciągu pieszo-rowerowego. Władze powiatowe mają w planach urzeczywistnienie tej dwuletniej inwestycji, której bezpośrednie działania na terenie mają rozpocząć się w 2025 roku.