Konsultacje społeczne na temat planowanej przebudowy drogi nr 1700 w gminie Sieradz

Kolejny odcinek drogi nr 1700, rozciągający się od miejscowości Ruda w gminie Sieradz do miejscowości Włyń w gminie Warta, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzką 710, jest na celowniku Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) w Sieradzu. PZD ma zamiar podjąć prace nad przebudową tej części trasy.

W kontekście planowanej inwestycji, Powiatowy Zarząd Dróg zaprasza mieszkańców gminy Sieradz do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca bieżącego roku i będzie dotyczyć projektu dokumentacji dla tej inwestycji. Mieszkańcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i sugestii dotyczących projektu.

Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kamionaczyku, rozpocząć się ma dokładnie o godzinie 15. To idealna okazja dla właścicieli nieruchomości położonych przy drodze numer 1700 na zaplanowanym do remontu odcinku, aby na przykład zasugerować przesunięcie zjazdu na ich działkę.

Tego samego dnia, o godzinie 17, odbędzie się również spotkanie we Włyniu. Jest ono jednak głównie skierowane do mieszkańców sąsiedniej gminy Warta.