Sieradzka administracja miejska otrzymuje od sędziego weto dotyczące budowy drogi przez teren prywatny

Planowane przez Sieradzkie władze miasta przeprowadzenie trasy drogowej przez zadrzewioną posesję prywatną, wywołało liczne kontrowersje. W swoim uzasadnieniu, miasto podkreślało brak jakiejkolwiek populacji ptaków na tym obszarze.

W toku badań, okazało się jednak, że inwentaryzacja przyrodnicza została przeprowadzona z daleka od rzeczywistej lokalizacji – zza ogrodzenia terenu. W wyniku tych nieprawidłowości, sędzia podjął decyzję o uchyleniu zgody na realizację planowanego projektu infrastrukturalnego.