Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych od Prezydenta Miasta Sieradza

Prezydent Miasta Sieradza, w ramach dążeń do zaangażowania obywateli w decyzje lokalne, uruchamia cykl konsultacji społecznych. Podczas tych spotkań będzie omawiany projekt uchwały o ustanowieniu Rady Seniorów w Sieradzu oraz zasady jej działania wynikające ze statutu. Naszym celem jest, aby wszyscy zainteresowani, w szczególności seniorzy, organizacje pozarządowe, reprezentanci lokalnych struktur władzy oraz jednostki administracji publicznej, mieli możliwość wyrażenia swoich uwag, przemyśleń i propozycji dotyczących omawianego projektu.

Konsultacje społeczne będą trwały od 30 października do 10 listopada 2023 roku. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w tym procesie mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie i wnioski dotyczące omawianego projektu uchwały. Aby to zrobić, można zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sieradza, znajdującego się przy placu Wojewódzkim 1, 98-200 Sieradz.