Planowane inwestycje w Sieradzu: Instalacje fotowoltaiczne i układ monitoringu

Rozpoczęcie nowej inwestycji w Sieradzu zostało zaplanowane, obejmuje ona przede wszystkim realizację instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 49,68 kWp, ale nie przekraczającej 50 kWp. Zgodnie z zamierzeniem, dodatkowym elementem będzie zainstalowanie systemu monitoringu urządzeń, który będzie działał przez sieć LAN/WI-FI. Ponadto, planowany jest częściowy remont i dostosowanie obecnej instalacji odgromowej tak, aby zapewniała ochronę budynku oraz nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej.

Inwestycja ma być zakończona w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Szacunkowy koszt projektu wynosi 212.933,37 złotych brutto. Jak podkreślił prezydent miasta, Paweł Osiewała, głównym celem tej i poprzednich inwestycji jest zmniejszenie kosztów utrzymania budynków publicznych w Sieradzu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Niebawem mają również zostać podpisane umowy na instalację paneli fotowoltaicznych na terenie szkół podstawowych nr 1, 4, 6 i 9. Całkowita wartość tych inwestycji to prawie 1,3 mln złotych; z czego aż 964,8 tys. złotych stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które udało się pozyskać przez Miasto.

Kolejnym krokiem Sieradza w kierunku odnawialnych źródeł energii jest zdobycie dodatkowych funduszy na panele fotowoltaiczne dla 277 mieszkańców miasta (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne), we wszystkich publicznych przedszkolach oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 – gdzie oprócz paneli zostanie zamontowana pompa ciepła i kocioł olejowy.