Miasto Sieradz otrzymało dofinansowanie – na co zostanie przeznaczone?

Miasto Sieradz otrzymało 429 tys. złotych dofinansowania! Pieniądze mają związek z budową i przebudową boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu.

Zadowolenie wiceprezydenta

Trzeba też przyznać, że dofinansowanie ma ogromne znaczenie. Ponadto można było usłyszeć o tym, gdy doszło do symbolicznego przekazania czeku. Rafał Matysiak (wiceprezydent miasta) mówił o tym, że pieniądze pozwolą na zrealizowanie długo wyczekiwanej inwestycji. Podkreślił też, że chodzi o jedną z najstarszych placówek. Ważne jest również to, że możemy mówić o dokładnym rozdysponowaniu środków. Niemniej najpierw należy odnotować, że wartość projektu przekracza 1 300 000 zł.

Plan zakłada pojawienie się boisk (wielofunkcyjnego, do koszykówki i siatkówki), dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal. Warte zaznaczenia jest również to, że na inwestycji skorzystają wszyscy. Sportowa przestrzeń związana jest z wychowaniem fizycznym, ale inwestycja to coś więcej niż sport – chodzi o tereny zielone, małą architekturę i nowoczesne oświetlenie.

Musimy także pamiętać o tym, że realizacja będzie trwać jakieś 9 miesięcy. Co więcej, rozpoczęcie prac ma nastąpić w lutym przyszłego roku (prace mają skończyć się do końca października). Nie ma też co ukrywać, że plany czasem ulegają zmianie – wystarczy wziąć pod uwagę choćby pogodę w lutymkłopoty z warunkami są jak najbardziej możliwe.