Świętowanie w Sieradzu – jak wyglądało?

Dziś mija 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji na terenie Sieradza odbyło się skromne świętowanie. Skromne, bo cały czas musimy zmagać się z pandemią.

Najważniejsza jest pamięć

Ograniczenia, z którymi musimy się mierzyć to smutna rzeczywistość, ale można też spojrzeć na sytuację z innej strony – lepsze to niż nic (ponadto najważniejsza jest pamięć). Wracając do Sieradza, zaczęło się od mszy św. w Bazylice Mniejszej. Po zakończeniu mszy delegacje udały się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i obelisko dotyczące bohaterów bitwy warszawskiej. Warte podkreślenia jest też to, że zadbano, aby podczas składania kwiatów nie dochodziło do zgromadzeń.

Do przyjętych standardów brakowało sporo – obchody mogą kojarzyć się z przemarszem poczt sztandarowych, wojskową kompanią honorową, orkiestrą czy okolicznościowym przemówieniem. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że wszyscy wrócimy do tego, co doskonale znamy. Ponadto nie zapominajmy o tym, że świętowanie krajowych wydarzeń (jakichkolwiek i w jakikolwiek sposób) to przykład patriotyzmu. Mówiąc wprost – człowiek czuje, że kiedyś miało miejsce coś ważnego i trzeba to uczcić.